آدرس

فارس، نی ریز، خیابان جانبازان, روبه روی حسینه شهیدان اکبر زاده

تلفن تماس

۰۹۱۷-۸۶۸-۰۰۴۵

ایمیل

info@charmgram.ir

شبکه های اجتماعی